Home / Kraanvogels / Nieuws /
Kraanvogels verzamelen en vertrekken

Na het broedseizoen verzamelen de kraanvogels uit het Drents-Friese grensgebied zich in het FochteloŽrveen. Eerst de vrijgezellen groepjes, daarna paren zonder kuikens en vervolgens succesvolle paren. In augustus en september neemt het aantal exemplaren toe. In de laatste week van september vertrekken ze, maar niet voor lang, want half oktober zijn ze even terug.  


In het broedseizoen hebben kraanvogels een territorium waarin ze geen vreemden dulden

Verzamelen
In het broedseizoen zijn er in het FochteloŽrveen 8 paren, maar ook twee solitaire kraanvogels en af en toe een groepje van 3-5 exemplaren. Er zijn weinig conflicten, waardoor de vaste broedparen niet opvallen. Aan het eind van de zomer neemt het aantal kraanvogels toe.

Naast de broedparen zijn er in augustus 5-11 volwassen kraanvogels. Het groepje wordt uit elkaar gejaagd door paren met kuikens uit het FochteloŽrveen. Twee paren met jongen van elders sluiten zich aan bij de groep in augustus, maar zijn soms ook afwezig. Het paar met twee kuikens uit het FochteloŽrveen zit op 9 september in de groep.

Halverwege september bestaat de groep uit 20-23 kraanvogels. De groep wordt hechter, ondanks dat er opstootjes blijven. Er zijn ook paren die niet verzamelen in de groep. Eťn daarvan zit op hoorafstand, maar is wel gezien in de groep. Dit paar wordt op afstand gehouden door het buurpaar, dat in de broedtijd ook in conflict was met dezelfde vogels. In augustus zijn er 27 en in september 28 kraanvogels geteld.

ís Avonds vertrekken ze in los groepsverband, onder luid geroep naar de slaapplaats. Een deel slaapt apart als paar in het territorium en een deel als groep.     


In augustus-september verzamelen de kraanvogels zich in het FochteloŽrveen  

Vertrek naar de slaapplaats in het hoogveengebied

Vertrek in september en oktober
Enkele waarnemers melden in september een groep kraanvogels boven het FochteloŽrveen op honderden meters hoogte. Waarschijnlijk zijn het oefeningen voor vertrek, maar het kan ook een strategie zijn om kraanvogels in de wijde omgeving op de hoogte te brengen van het vertrek binnenkort?

Op 23 september is de wind gunstig en zie ik de groep niet op de foerageerplaats. Op 24 september wordt het paar met twee kuikens van het FochteloŽrveen wel gezien, maar deze familie vertrekt een paar dagen daarna.

Half oktober keren de kraanvogels terug en op 20 oktober zijn er enkele kleine groepjes en paren rondom het veengebied. Totaal zijn er 20 kraanvogels die dag, waarvan 5-6 broedparen van het FochteloŽrveen en de kuikens die hier zijn geboren. Daarna loopt het aantal terug.

Op 31 oktober klinkt ís ochtends de trekroep in het FochteloŽrveld en ís middags boven het hoogveen. ís Middags schroeft de familie omhoog boven me, en glijdt in oostelijke richting af, terwijl twee achterblijvers toekijken. Deze twee zijn daarna ook niet meer gezien.delen
In dit menu leest u aan welke voorwaarden een broedgebied moet voldoen, om kans te maken om uitgekozen te worden door de zeer selectieve en behoedzame kraanvogel. 

Vervolgens vindt u informatie over de ontwikkelingen in huidige broedgebieden en criteria voor potentiŽle broedgebieden. contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989

Het Fochteloërveen / Gebouwd door Boheemen.nl