Home / Kraanvogels / Nieuws /
Broedseizoen kraanvogels in 2016
Op dit moment zijn er in Nederland 21 territoria van kraanvogels bekend. Er kwamen enkele broedgebieden bij. Het aantal is nagenoeg gelijk aan 2015 toen er 18-19 paren zijn geteld. Meestal duurt het een paar jaar voordat er succesvol wordt gebroed, maar niet altijd. Is het broedgebied ongeschikt, dan verdwijnen kraanvogels net zo gemakkelijk weer.

Dit broedseizoen zijn er ongeveer 17-18 kuikens geboren en daarvan vliegen er nu 5. Niet eerder zijn er zoveel jongen geboren en uitgevlogen in Nederland! In 2014 en 2015 waren er groepjes met niet-broedende kraanvogels in Drenthe en Friesland; in 2016 waren er echter nauwelijks groepjes pubervogels.

Wat betekent dit? De intraspecifieke concurrentie is daardoor zeker minder en dat kan een voordeel zijn voor het broedsucces. Aan de andere kant zijn de Ďpubersí de toekomst van onze populatie kraanvogels. Waar zijn ze gebleven? Zou de intensieve verstoring in het FochteloŽrveen van de afgelopen jaren een rol hebben gespeeld en hebben ze een geschikt alternatief gevonden?  

Veel heide- en hoogveengebieden en bosvennen stonden in het voorjaar van 2016 onder water. Het was nat, waardoor veilig broedgebied ontstaat. Geregeld koud en nat weer in het weekend, was ook gunstig voor de broedende kraanvogel. Een deel van de paden was slecht begaanbaar of stond onder water door de overvloedige neerslag. Het hoge water werd in het broedseizoen geregeld aangevuld. In de jongenperiode is aanhoudend slecht weer minder geschikt.


Voor het eerst zijn er vliegvlugge kuikens in het Drents Friese Wold, juni 2016.    

Broed- en territoriumparen
Van de 21 paar kraanvogels zijn er 15 broedparen met nest en 6 territoriumparen (of paren waarvan aanvullende informatie ontbreekt). Driekwart ervan broedt in Drenthe en Friesland. Het FochteloŽrveen (8 paar) is een belangrijk gebied, maar ook het Dwingelderveld (3 paar) en het Drents Friese Wold (2 paar) zitten in de lift.

Met goede zonering is er meer mogelijk in veel gebieden. Zo ook in het Drents Friese Wold, want er liggen genoeg geschikte vennen. In het Holtingerveld zit 1 paar en ook in Midden-Drenthe zit 1 paar. Daarnaast is er voor het eerst 1 territoriaal paar in het Bargerveen. Ook hier is de zonering niet optimaal, maar de inrichting van de randzone ziet er veelbelovend uit en biedt perspectief voor de komende jaren.

In Overijssel lieten de paren zich slecht zien. Er zitten paren in de Engbertsdijksvenen (2), het Haaksbergerveen (1) en het Wierdense Veld (1). In Gelderland was 1 paar aanwezig in het Korenburgerveen. Uit Noord-Brabant en Limburg zijn geen waarnemingen ontvangen van territoriale kraanvogels; op de locaties van 2015 zaten ze niet.  


Paar met kuiken van 2 weken oud in het FochteloŽrveen (kuiken loopt tussen beide ouders in).

Kuikens in Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland
In het FochteloŽrveen is eind juni een kuiken uitgevlogen. In Drenthe zijn de eerste kuikens ook rond deze tijd uitgevlogen in het Dwingelderveld. Daar loopt nu een kuiken dat bijna vliegt. Voor het eerst zijn er kuikens in het Drents Friese Wold geboren en uitgevlogen! Ook in Midden Drenthe zijn kuikens geboren, maar hun lot is onbekend.

In het Wierdense Veld zijn voor het eerst kuikens geboren, maar de laatste tijd zijn ze niet meer gezien. In de Engbertsdijksvenen is ook een kuiken aanwezig. In het Gelderse Korenburgerveen zijn kuikens geboren, maar na een paar weken verdwenen. Lang niet alle kuikens worden groot. Van de 17-18 kuikens die zijn geboren, vliegen er nu 5.

De verwachting is dat ongeveer 8 kuikens het dit jaar gaan redden, maar of het daadwerkelijk zo uitpakt, is nog even afwachten. Mogelijk volgt er nog een verrassing, de komende maand. De aanwas van de paren met nest komt daarmee op een Ĺ kuiken per broedpaar.  

De ontwikkelingen in de gebieden worden nauwgezet gevolgd door kraanvogelwachters. Per gebied houden zij de ontwikkelingen in de gaten, waarvoor dank!    


Mislukt legsel in mei 2016 in het FochteloŽrveen.          


Wie wil dit in zijn gebied? Met een goede zonering wordt de kans op vestiging groter.  


delen
In dit menu leest u aan welke voorwaarden een broedgebied moet voldoen, om kans te maken om uitgekozen te worden door de zeer selectieve en behoedzame kraanvogel. 

Vervolgens vindt u informatie over de ontwikkelingen in huidige broedgebieden en criteria voor potentiŽle broedgebieden. contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989

Het Fochteloërveen / Gebouwd door Boheemen.nl