Broedgebieden / Bescherming /
Wat vraagt een kraanvogel van een broedgebied?

Kraanvogels broeden in natte gebieden met voldoende rust. In het buitenland bieden broekbossen en laagveengebieden perspectief; in Nederland worden deze echter druk bezocht door publiek. Uitgestrekte hoogveengebieden maken hier daarom de meeste kans, omdat het er relatief rustig is. Naarmate de vernatting toeneemt, wordt bovendien de toegankelijkheid verkleind en dat is in het voordeel van kraanvogels.


foto: Hobby Gerkes (kraanvogel met jong in het FochteloŽrveen)

Ook de combinatie natte heide met vennen biedt mogelijkheden. Naast Drenthe en Zuidoost Friesland liggen er daarom vooral kansen in het Brabantse Kampina, de Peelgebieden van Limburg en in de uitgestrekte boswachterijen met vennen en natuurontwikkeling die je vooral in Noord-Nederland aantreft.

Worden deze kansen daadwerkelijk benut en gaan we ook hier kraanvogels verwelkomen? Dat hangt af van de vraag of beheerders erin slagen goed te zoneren en op die manier de rust op potentiŽle broedplaatsen te borgen. Daarnaast hangt de populatiegroei in Nederland momenteel waarschijnlijk vooral samen met de ontwikkelingen in het FochteloŽrveen. In Duitsland breidt de populatie zich uit in westelijke richting. Mogelijk gaat deze toename de ontwikkeling in ons land de komende jaren versnellen? In Niedersachsen broeden een kleine duizend broedparen; niet ver over de grens zijn de eerste succesvolle broedgevallen bekend!

Nederland telt drie broedgebieden
Momenteel zijn er drie broedgebieden in Nederland: het FochteloŽrveen, het Dwingelderveld, en de Engbertsdijksvenen. Als kraanvogels eenmaal hebben gebroed in een gebied, komen ze terug. Om die reden is het van belang de ontwikkelingen goed te volgen en in kaart te brengen.

In de huidige broedgebieden gebeurt dit, door zeer bevlogen waarnemers. Zo is in het FochteloŽrveen een telgroepje ontstaan van vijf personen die de ontwikkelingen in het gebied nauwlettend in de gaten houden. Zij wisselen onderling informatie uit, die gebundeld wordt door de contactpersoon/-personen van het gebied.  

Contactpersonen broedgebieden
  • Dwingelderveld: Joop Kleine, Ronald Popken
  • Engbertsdijksvenen: Gerrit Schepers, Peter van de Akker, Rick Ruis
  • FochteloŽrveen: Herman Feenstra
  • Drents Friese Wold: Ronald Popken, Arend van Dijk
  • Aamsveen: Kees Rosenbrand
  • Witte Veen: Kees Rosenbrand, Rick Ruis
  • Haaksbergerveen: Peter van den Akker, Rick Ruis

delenNu de Nederlandse broedpopulatie groeit, wordt ook de betekenis van de pleisterplaats FochteloŽrveen groter. Voor beschermers is het belangrijk om te weten welke maatregelen je kunt treffen om deze ontwikkeling te bevorderen. 

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989

Het Fochteloërveen / Gebouwd door Boheemen.nl