Broedgebieden / Bescherming /
Contactpersonen kraanvogelgebieden

Op de belangrijkste gebieden waar kraanvogels broeden en pleisteren, worden de ontwikkelingen gevolgd door beheerders en vrijwilligers. Deze hebben onderling contact, waardoor ze elkaar met informatie en expertise kunnen ondersteunen. Ook met buitenlandse organisaties (met name Duitse) is regelmatig afstemming.


 • Dwingelderveld: Joop Kleine, Ronald Popken
 • Drents Friese Wold: Ronald Popken, Arend van Dijk
 • Hijkerveld en Diependal: Bertil Zoer
 • Midden-Drenthe: Pauline Arends
 • Bargerveen: Eric Bloeming, Gerrit Bril
 • FochteloŽrveen: H. Feenstra
 • Dellebuursterheide: Tom Jager
 • Engbertsdijksvenen: Gerrit Schepers, Peter van de Akker, Rick Ruis
 • Aamsveen: Kees Rosenbrand
 • Witte Veen: Kees Rosenbrand, Rick Ruis
 • Haaksbergerveen: Peter van den Akker, Rick Ruis
 • Wierdense Veld: Mark Zekhuis, Gerrit Dommerholt
 • Korenburgerveen: Hans Rauwerdink
 • Deurnse- en Maria Peel: Jeu van Rijswick, Boena van Noorden
 • Groote Peel: Boena van Noorden
 • West-Brabant: Dirk van Straalen

delen

Nu de Nederlandse broedpopulatie groeit, wordt ook de betekenis van de pleisterplaats FochteloŽrveen groter. Voor beschermers is het belangrijk om te weten welke maatregelen je kunt treffen om deze ontwikkeling te bevorderen. In dit menu leest u aan welke voorwaarden een broedgebied moet voldoen, om kans te maken om uitgekozen te worden door de zeer selectieve en behoedzame kraanvogel. 

Vervolgens vindt u informatie over de ontwikkelingen in huidige broedgebieden en criteria voor potentiŽle broedgebieden. 

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989

Het Fochteloërveen / Gebouwd door Boheemen.nl