Broedgebieden / Bescherming /Het gaat niet slecht met de bescherming van kraanvogels in Nederland, maar het kan zeker beter. Dit menu geeft informatie over wet- en regelgeving, over knelpunten in broedgebieden en op verzamelplaatsen en doet aanbevelingen voor een betere bescherming.
 


delen


In 2018 waren er 32 paren kraanvogels in Nederland. Daarmee is de populatie spectaculair gegroeid, met maar liefst 45% ten opzichte van 2017.In dit menu leest u aan welke voorwaarden een broedgebied moet voldoen, om kans te maken om uitgekozen te worden door de zeer selectieve en behoedzame kraanvogel. 

Vervolgens vindt u informatie over de ontwikkelingen in huidige broedgebieden en criteria voor potentiŽle broedgebieden. 

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989

Kraanvogels in Nederland / Gebouwd door Boheemen.nl